Videoinstallatie

2010


Het uitgangspunt van Endless

Attempts zijn 7 monologen van

7 doven afkomstig uit verschillende landen. Ik heb ze via internet gevraagd om met een webcam zelfportretten op te nemen. De

doven communiceren door middel van gebaren over hun ervaringen in de dominante horende samenleving.

Zonder kennis van gebarentaal

blijven de beelden een eindeloze poging om de beschouwer iets

duidelijk te maken, maar gaan

de gebaren verloren in de publieke

ruimte.