Scriptie 2e fase fotografie


“Het zelfportret zonder gezicht”


Kunstacademie Sint Joost, Avans Hogeschool Breda

17 april 2006

Scriptiebegeleider: drs. M. Verhoeven

DownloadOnderzoeksvraag:

-Kan men een beeld wat niet een letterlijke representatie van de kunstenaar is, als een zelfportret beschouwen? Aan de hand van o.a de volgende deelvragen wilde ik in de scriptie deze vraag beantwoorden:


-Welke functie wordt traditioneel gezien aan het zelfportret toegeschreven en hoe heeft deze functie zich door de jaren heen ontwikkeld?


-Hoe hebben twee verschillende kunstenaars uit de hedendaagse kunst (Akkerman en Manders) het genre geïnterpreteerd?


-Hoe verhoudt mijn eigen werk zich tot de traditionele betekenis van het begrip ‘zelfportret’ en de twee bovengenoemde kunstenaars?


-Tot hoe ver kan het figuurlijke zelfportret zich ontwikkelen zodat het nog als een zelfportret kan worden beschouwd


-Is een zelfportret een representatie van de kunstenaar zelf, van zijn gevoelens, van zijn omgeving of een combinatie hiervan?